• Lamgo
 • Lamgo
 • Lamgo
 • Lamgo
 • Lamgo

Historien om Republiken Jämtland

– Allvar eller yra?

Gunnel Olausson

Republiken Jämtlands vara eller icke vara är fortfarande något som samlar kraften hos jämtar i allmänhet och motståndare till ett storlän i synnerhet.

De som var med på 60-talet minns kanske de svarta rubrikerna i dagstidningarna om de tokiga jämtarna som gång på gång tog saken i egna händer. De genomförde spektakulära kampanjer, de såg till att komma in i maktens korridorer, de spred sitt budskap vida kring – alltid med glimten i ögat men också med en viss portion allvar. Det var det föreslagna storlänet, där Jämtland skulle ingå, som var den tändande gnistan.

Men hur började allt? Vem gjorde vad och varför? Hur blev det? Och vad händer idag?

Nu kan historien berättas i sin helhet! Författaren Gunnel Olausson, själv urjämte, har grävt i arkiven, letat upp de som var med från början, sökt bland bilder och klipp, sammanställt och försökt få ordning få en nästan outsinlig källa av tankar och åsikter om hur det egentligen gick till.

I boken om Republiken Jämtland finns alltings början, tal av presidenterna, historien kring Fy-korten, utsedda ministrar (som inte alltid visste att de blev valda till denna ärofulla post i den nya Republiken), bilder från när det begav sig och hur det gick sedan.

Läs om bokreleasen i Länstidningen Östersund och i Östersunds Posten den 6/7 2012.

 • Format: 201x212 mm

 • Omfång: 144 + 4 sidor

 • Övrigt: Trådbundet hårt

 • Vikt: 460g

 • ISBN: 978-91-977023-3-1

 • Författare: Gunnel Olausson

 • Foto:

Pris: 290:- inklusive moms

Gunnel Olausson

Lamgo

Urjämte med släkt som bebott landskapet sedan 1700-talet. Men, som så många andra, utflyttad söderut på 1980-talet. När familj bildades och frågorna uppstod kring härkomst och tillhörighet, dök allt oftare det här med Republiken Jämtland upp. Vad var det egentligen?

Såsmåningom tog nyfikenheten överhand och för ett par år sedan började grävandet i arkiven och ännu fler frågetecken uppstod.

- Ja, det var sannerligen en resa med motstridiga uppgifter emellanåt eftersom så lite har bevarats med tanke på framtiden, säger Gunnel men tillägger att det även för henne själv rent personligt har inneburit kontakter och bekantskaper av stort och framtida värde.
Gunnel återvänder ständigt till sitt hemlän där släkten finns väl förankrad bland furorna. Till vardags är Gunnel Olausson formgivare med man och två tonåringar utanför Stockholm.

Recensioner

”Här blandas det seriösa med det humoristiska, här skrivs historia om Jämtland.”

Lokalhistorikern Bo Oscarsson om boken

”Republiken Jämtland – Allvar eller yra? kan rekommenderas lika varmt för inbitna jamtar som för aningslösa klyktattare, som undrar hur begreppet surjämte egentligen uppstått. Och för alla andra storsvenskar med för den delen … ”.
Malcolm Dixelius, Konsul och chef för kustförsvaret i Republiken.

Ladda ner recensioner
Lamgo