• Lamgo
  • Lamgo
  • Lamgo
  • Lamgo
  • Lamgo

Historien om Republiken Jämtland

– Allvar eller yra?

Gunnel Olausson

”Här blandas det seriösa med det humoristiska, här skrivs historia om Jämtland.”

Lokalhistorikern Bo Oscarsson om boken

”Republiken Jämtland – Allvar eller yra? kan rekommenderas lika varmt för inbitna jamtar som för aningslösa klyktattare, som undrar hur begreppet surjämte egentligen uppstått. Och för alla andra storsvenskar med för den delen … ”.
Malcolm Dixelius, Konsul och chef för kustförsvaret i Republiken.

Läs mer Beställ
Lamgo